Ge en gåva

Du kan stödja verksamheten i Örkelljunga Närradio genom att sätta in en

gåva på Närradioföreningens bankgiro 133-4705.

Skriv ”morgonandakter” om du vill att gåvan ska

gå till detta ändamål.