Örkelljunga Närradioförening

Närradioföreningen är en sammanslutning av organisationer som sänder närradio i Örkelljunga. Medlem blir man först efter särskild ansökan.

Närradioföreningen har i huvudsak administrativa uppgifter. Den fördelar sändningstider mellan de sändande föreningarna, ansvarar för annonsering och har hand om närradions ekonomi. Den ansvarar för den gemensamma studion och radiosändaren.

Närradioföreningen sänder från sammanträdena med kommunfullmäktige i Örkelljungasalen. Vid kriser och katastrofer samverkar man med Örkelljunga kommun och Civilförsvarets frivilliga resursgrupp.